Anne Kaitala

            Haapamaentie 4 B
       01260 Vantaa, Finland

mobile +358 44 2009 483

Latest updates

- next litter

- updated 10.3.2018

Tarujen Champions

EE JCh LV JCh LT JCh BALT JCh LVJW-14 FI Ch EE Ch LV Ch LT Ch
Balt Ch NO Ch Tarujen Yatimatic
FI Ch Ru Ch LV Ch EE JCh TLNJW-13 Tarujen Xavier
C.I.B* FI Ch EE Ch LV Ch LT Ch Balt Ch EE JCh TLNW-13 TLNJW-13 EEJW-13 Tarujen Xoxo
FI Ch SMM-13 Tarujen Wedenga
C.I.B* BISS-11 BISS-13 FI Ch DK Ch EE Ch DK W-12 HeW-12 Tarujen Wedzera
C.I.B RU Ch RKF Ch Balt Ch EE Ch LT Ch LV Ch GR MD Ch RU JCh Tarujen Ufahari
FI Ch Tarujen Ugumu
C.I.B FI Ch SE Ch EE Ch LV Ch RU Ch BY Ch GE Ch RO Ch CY Ch BG Ch MD Ch MK Ch BY GR Ch BALT Ch CZ Ch RKFW-10 BYW-11 APHRW-11 RKFW-11 Tarujen Uwayo
C.I.B FI Ch SE Ch NO Ch NORDIC Ch EE Ch SEW-10 NORDW-10 Tarujen Uyaya Kadamo
FI Ch Tarujen Tabahani
FI Ch Tarujen Thema
FI Ch Tarujen Tukae Kwa
C.I.B FI Ch DK Ch EE Ch LV Ch LT Ch BALT Ch JW-07 W-09 DKW-09 Tarujen Samir
FI Ch LV Ch Tarujen Shombay
FI Ch EE Ch Tarujen Simba
C.I.B Tarujen Stacey
FI Ch Tarujen Rifarii
C.I.B FI Ch EE Ch LT Ch LTW-09 Tarujen Riziki
FI Ch Tarujen Paji
C.I.B FI Ch SE Ch NO Ch NORDIC Ch EE Ch LT Ch BALTJW-06 EUJW-06 Tarujen Penzi
FI Ch Tarujen Pamuzinda
FI Ch EE Ch Tarujen Purendi
C.I.B FI Ch JW-04 W-04 BALTJW-04 W-05 EEW-06 Tarujen Okeyo
FI Ch Tarujen Osei
FI Ch Tarujen Nasiha
C.I.B FI Ch SE Ch NO Ch NORDIC Ch EE Ch LV Ch LT Ch BALT Ch JW-03 W-03 W-07 SEW-05 LVW-05 LTW-09 NORDICVW-11 Tarujen Mabaru
FI Ch Tarujen Mbabe
FI Ch Tarujen Mwenzi
FI Ch SE Ch W-02 Tarujen Mwendani
FI Ch JW-00 Tarujen Jamila